Đặng Quốc Bình

Trưởng nhóm STEAM Robotics

Nguyễn Thị Kiều Ánh

Giáo viên STEAM THCS – THPT

Huỳnh Thị Mỹ Phúc

Giáo viên STEAM Mầm non – Tiểu học

Lê Thị Thanh Diệu

Giáo viên STEAM mầm non

Hà Duy Chương

Giáo viên STEAM

Trần Nguyễn Hữu Khiêm

Giáo viên STEAM Tiểu học

Nguyễn Thị Phương Thùy

Giáo viên STEAM THCS – THPT

Nguyễn Kim Chi

Giáo viên STEAM mầm non – Tiểu học

Bùi Thị Hạnh

Giáo viên STEAM mầm non